Belangrijke informatie

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevings­­wet. Tot 1 januari 2024 kunt u aanvragen en meldingen indienen via dit Omgevings­­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­­loket.

Lees verder

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.

Aanvraag/melding

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. Houd uw inloggegevens bij de hand.

Informatie

Meer informati­e? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­. Kenniscen­trum InfoMil biedt informati­e en tips voor het werken met Omgevings­loket online.

 

Informati­e over het nieuwe Omgevings­loket vindt u op het Informati­epunt Leefomgev­ing

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG