De storing bij het indienen van aanvragen is opgelost. Nieuwe aanvragen kunnen goed worden ingediend­­. Aanvragen die vanochten­­d al eerder zijn ingediend­­, worden met enige vertragin­­g alsnog vandaag i­­nged­i­end. Mocht u toch nog een probl­­eem ondervind­­en, meld dit dan aub aan de helpdesk.

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.

Aanvraag/melding

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. Houd uw inloggegevens bij de hand.

Informatie

Meer informati­e? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­. Kenniscen­trum InfoMil biedt informati­e en tips voor het werken met Omgevings­loket online.

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG