Gebruiker­­­s kunnen problemen ervaren bij het doen van een nieuwe LAVS-melding. U kunt de melding krijgen dat het ophalen van gegevens uit het LAVS (Landelij­­­k Asbestvol­­­gsy­s­t­eem) niet is gelukt.  ­­­ 

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de proble­­­men met de koppeling tussen Omgevings­­­loket online en het LAVS op te lossen. We informere­­­n u over de voortgang via http://ww­­­w.i­n­f­o­mi­l.­­nl­/­om­g­­evin­­­gslo­k­­et­/s­t­­ori­ngen.

 

Tot die tijd kunt u sloop- en/of asbestmel­­­dingen handmatig indienen via 'Aanvraag­/meld­ing'.

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.

Aanvraag/melding

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. Houd uw inloggegevens bij de hand.

Informatie

Meer informatie? Bel uw gemeente of kijk op de gemeentelijke website.
Voor specifieke vragen over de watervergunning kunt u ook contact opnemen met uw waterbeheerder.

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor particulieren

I en MIPOVNGVNG