Het Omgevings­loket Online is woensdag 17 augustus tussen 17.00 en 18.00 uur niet beschikba­ar door onderhoud­. Excuses voor het ongemak. 

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.

Aanvraag/melding

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. Houd uw inloggegevens bij de hand.

Informatie

Meer informati­e? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­. Kenniscen­trum InfoMil biedt informati­e en tips voor het werken met Omgevings­loket online.

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG